Luis Cabañas

Luis Cabañas Aleris web

Col·legiado CV-00410

  • Dietista – Nutricionista

Formació acadèmica i experiència

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (Universitat de València)
Màster en Nutrició Personalitzada i Comunitària (Facultat de Farmàcia de la Universitat de València)

A més d’atendre casos generals té especialització i formació específica en:

Nutrició clínica oncològica

D’interès:

Treballa en l’especialització en el camp de l’oncologia i l’hematologia, especialment en les neoplàsies hematològiques.
Compagina la investigació i la consulta amb la col·laboració amb entitats i institucions, tant en la representació professional com en activitats d’interès per a pacients amb càncer.

Centre Aleris Valencia

També en l'equip