En compliment de l’establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de julio, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE) s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents dels següents aspectes relatius al prestador de servei de la societat de l’informació:

NOMBRE / DENOMINACIÓ SOCIAL: CENTRO DE NUTRICIÓN ALERIS

CIF / NIF: : B87884615

ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL: Centro de nutrición, dietista, nutricionista

DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL: C/ Orense 37 1ºC – 28020 Madrid

TELÈFON: 911 373 842

DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC: info@centroaleris.com

DIRECCIÓ WEB: www.centroaleris.com